Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss
 Ni Nani Shi’a Ithna-shariyyah?  Tunaeleza katika mwanzo wa utafiti huu nini makusudio ya neno Shi’ah, vipi limeanza, na kuenea ...
ZIARA YA AL IMAM HUSSEIN A.S Taratibu ya kumzuru Imam Husayn (a) iliasisiwa na Watu wa Nyumba ya Mtume (s) waliohudhuria mauaji ya siku ya Ashura ...
MUBAHALA SEHEMU YA PILI Mtume (S.A.W.W) Aenda Kwenye MaapizanoTukio la Mubaahilah ya Mtume wa Uislamu (s.a.w.w.) na wajumbe wa Najraan ni moja ya ...
MUBAHALAWawakilishi Wa Najraan Mjini MadinaNchi yenye kupendeza ya Najraan iliyokuwa na vijiji sabini na viwili iko kwenye mpaka wa Hijaz na Yemen.Kat ...
Sura Ya Pili: Maisha ya Mwanzo ya Khadija -tul-Kubra (R)Khadija alizaliwa Makka. Alikuwa mtoto wa kike wa Khuwaylid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusayy ...
 Dondoo Za Maisha Ya Mbora Wa MawasiiKiongozi Wa Waumini Ali Bin Abu TalibBaada ya kifo cha nabii wa mwisho Muhammad (s.a.w.w.) uongozi wa Mwenye ...
Aya 1: IsraiMaanaAmetakasika aliyempeleka usiku mja wake kutoka Msikiti Mtakatifu mpaka msikiti wa m ...
Na Miongoni Mwa Khutba Zake (A.S) Katika kuhamasisha maandalizi ya masurufu ya akhera:“Hivyo sasa kwa kweli dunia imetupa mgongo na kutangaza ms ...
2) Ukarimu Allah Mwenye Hikma, amesema: “Kwa hakika Allah yupo pamoja na wanaojilinda na maovu na wanaofanya wema (kwa wengine).”1 Maelezao mafupi: A ...
1) MAADILI Allah Mwenye hikma Anasema: “Na hakika wewe una tabia tukufu.” (Suratul Qalam: 4) Mtukufu Mtume (saw) alisema: “Nimetumwa (kama mtume) ili ...
Khutba ya kwanza sehemu ya pili  kisha aliumba mwanya kati ya mbingu za juu na kuzijaza malaika wake wenye daraja tofauti.15Malaika amewafanya wa ...
 Khutba Ya KwanzaAmeieleza khutba hii Al’Waasiti ndani ya Kitabu chake (Uyunul’Mawaaidhi wal’Hikami), na Az-Zamakh’shari ...
MUASISI WA USTAARABU   IMEANDIKWA NA:   BARAZA   BISMILLAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM Mtume Muhammad (saw), Muasisi wa Ustaarabu wa Kiislamu Ustaarabu wa ...
KUZALIWA KWA MTUME (S.A.W.W)       IMEANDIKWA NA:   NDUGU ZETU WA KIISLAMU   BISMILLAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM Kuzaliwa kwa Nabii Muhammad kuliandam ...
SERIKALI YA MTUME (S.A.W.W)       IMEANDIKWA NA:   BARAZA   BISMILLAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM Ushahidi na nyaraka za historia za kabla ya kudhihiri ...
Surat Yunus 28-33 Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu Warahmatullahi Wabarakaatuh. Karibuni katika mfululizo mwingine wa Darsa ya Qur'an. Hii ni da ...
Surat Yunus 24-27 Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutuwafikisha kukutana tena katika darsa yetu hii. Sura ya 10 ...
Surat Yunus 19-23 Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu Warahmatullahi Wabarakaatuh. Karibuni katika mfululizo mwingine wa Darsa ya Qur'an. Hii ni da ...
Surat Yunus 15-18 Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa kutuwafikisha kukutana tena katika darsa yetu hii. Sura ya 10 y ...
Surat Yunus 11-14 Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa kutuwafikisha kukutana tena katika darsa yetu hii. Sura ya 10 y ...

Haki Zote Zimehifadhiwa.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah