Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss
Na Miongoni Mwa Khutba Zake (A.S) Katika kuhamasisha maandalizi ya masurufu ya akhera:“Hivyo sasa kwa kweli dunia imetupa mgongo na kutangaza ms ...
Khutba ya kwanza sehemu ya pili  kisha aliumba mwanya kati ya mbingu za juu na kuzijaza malaika wake wenye daraja tofauti.15Malaika amewafanya wa ...
 Khutba Ya KwanzaAmeieleza khutba hii Al’Waasiti ndani ya Kitabu chake (Uyunul’Mawaaidhi wal’Hikami), na Az-Zamakh’shari ...

Haki Zote Zimehifadhiwa.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah