Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss
2) Ukarimu Allah Mwenye Hikma, amesema: “Kwa hakika Allah yupo pamoja na wanaojilinda na maovu na wanaofanya wema (kwa wengine).”1 Maelezao mafupi: A ...
1) MAADILI Allah Mwenye hikma Anasema: “Na hakika wewe una tabia tukufu.” (Suratul Qalam: 4) Mtukufu Mtume (saw) alisema: “Nimetumwa (kama mtume) ili ...

Haki Zote Zimehifadhiwa.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah