Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss
  • Amesema al Imam Jafar a.sHakika Mwenyezi Mungu anapatakatifu pake napo ni Makkah na hakika Mtume s.a.w.w anapatakatifu pake napo ni Madina na hakika Amir al Mu’minin anapatakatifu pake napo ni Kufa na hakika sisi pia (maimamu) tunapatakatifu petu napo ni mji wa Qum na atazikwa katika mji huo katika kizazi changu anayeitwa Fatima basi atakaye mzuru pepo litawajibishwa kwake.
  • 2018-01-24 06:01 PM
wafati wa bi Masuma
wafati wa bi Masuma
wafati wa bi Masuma
wafati wa bi Masuma
wafati wa bi Masuma
wafati wa bi Masuma
wafati wa bi Masuma
wafati wa bi Masuma
wafati wa bi Masuma
wafati wa bi Masuma
wafati wa bi Masuma
wafati wa bi Masuma
wafati wa bi Masuma
wafati wa bi Masuma
wafati wa bi Masuma

Haki Zote Zimehifadhiwa.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah