Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss
  • Bi Zeinab a.s ni mmoja wa wajukuu wa Bwana Mtume Muhammad s.a.w.w .ni binti yake Imam Ali bin Abi Talib a.s na Fatima tu Zahra a.s , ni dada yake Imam Hassan a.s na Imam Hussein a.s.Mwanamke huyu mtukufu anayo historia ya kusisimua na yenye mafunzo mengi.
  • 2016-05-29 01:05 PM

Haki Zote Zimehifadhiwa.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah